Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/fs2/43/woodcity/public_html/wp-includes/functions.php on line 4152
Wood Cityssä yhteisöllisyys luo tehokkuutta
woodcity aula

Wood Cityssä yhteisöllisyys luo tehokkuutta

Uudenlaisten toimistotilojen inspiraation lähteenä on maailmalla jo vuosia nosteessa ollut ajatus yhteisöllisestä työstä. Yhteisöllisyyden on osoitettu lisäävän työntekijöiden tehokkuutta.

Yhteisöllinen työ kytkeytyy olennaisesti digitalisaation ajamaan työelämän muutokseen sekä uudenlaisen työkäsityksen muotoutumiseen. Wood Cityssä vuokralaisilla on mahdollisuus saada nykyaikaiset yhteisöllisyyttä tukevat toimitilat.  Puukorttelin yhteisöllisyyden ytimessä toimivat kaikille avoimet ravintola- ja liiketilat.

Perinteinen määritelmä yhteisöllisestä työtilasta kuvaa fyysistä paikkaa, josta monet eri yritykset voivat vuokrata työskentelytilaa tarpeisiinsa. Yhteisöllisen työn ajatus puolestaan on vaikuttanut myös uusien toimistotilojen suunnitteluun niin suuryrityksissä ja pk-yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Myös Wood Cityn yhteisöllisissä työtiloissa avautuu mahdollisuudet uudenlaiselle tekemiselle ja tilat luovat perinteisiä toimistotiloja paremmat puitteet keskittymiseen, yhdessä tekemiseen sekä rentoutumiseen työn ohessa.

–  Tutkimuksemme* mukaan oma työhuone on edelleen toivotuin työtila, minkä taustalla voi olla kokemuksia huonosti suunnitelluista avokonttoritiloista. Olemme ottaneet tämän huomioon Wood Cityn suunnittelussa, ja tarjoamme aivan uudenlaisia ratkaisuja myös avokonttoritiloihin, sanoo SRV:n asiakkuuspäällikkö Raisa Holmroos.

Avokonttoreista ja jaetuista työhuoneista ovat erityisesti kiinnostuneita alle 30-vuotiaat sekä yli 50-vuotiaat toimistotehtävissä sekä johdossa tai myynnissä työskentelevät. Yhteisöllisiä työtiloja toivovat etenkin naiset.

Wood Cityssä yhteisöllisyys näkyy myös tauoilla

Taukojen ja rentojen jutusteluhetkien merkitys on kasvanut yhteisöllisen työn aikakaudella. SRV:n teettämän tutkimuksen mukaan taukotilat ovat tärkeitä tai erittäin tärkeitä jopa 74 prosentille vastaajista. Etenkin rutiininomaista työtä tekevät kaipaavat virkistystä.

–  Tänä päivänä hengähdyshetket ja vapaamuotoiset keskustelut ovat enemmänkin tehokkuuden edistäjänä kuin sen vähentäjänä. Wood Cityn muunneltavat toimistotilat tarjoavat mahdollisuuksia myös unelmien taukotilojen rakentamiseen, jossa hetken irtiotto työtehtävistä on helppoa, kertoo Holmroos.

Perinteisten toimistotaukotilojen lisäksi Wood Cityyn on suunnitteilla muita yhteisöllisiä tiloja, jotka muotoutuvat käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Hyvät toimitilat tulee suunnitella yhdessä tilan käyttäjän kanssa.  Wood Cityn tulevilla vuokralaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun niin, että uudet työtilat vastaavat käyttäjän tarpeita ja toiveita nyt ja tulevaisuudessa.

Lähteet:
*SRV:n Toimitilatutkimus huhtikuu 2015
Huffington Post