Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/fs2/43/woodcity/public_html/wp-includes/functions.php on line 4152
Puurakennuksessa työ sujuu tehokkaammin

Puurakennuksessa työ sujuu tehokkaammin

Toimiston materiaalivalinnoilla voi vaikuttaa työn tuottavuuteen. Materiaaleista erityisesti puu koetaan miellyttävänä, ja sillä on tutkitusti monia positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Wood Cityssä puumateriaalit tukevat työhyvinvointia ja tuovat tehoa työhön.

Hyvin suunniteltu, toimiva työympäristö parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä lisää tuottavuutta. Materiaaleilla on merkitystä työtiloissakin: puulla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, ja sitä suositellaankin käytettäväksi materiaalina rakennuksissa, joissa ihmiset viettävät paljon aikaa. Esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja työhuoneissa suositellaan puun käytön lisäämistä.

– Moni viettää työpaikallaan leijonanosan arkipäivästään, joten on tärkeää, että työtiloissa myös viihdytään. Materiaalivalinnoilla voi vaikuttaa viihtyvyyteen paljonkin. Puuta pidetään miellyttävänä materiaalina, joka on tunnelmaltaan lämmin. Wood Cityssä se on merkittävässä roolissa sekä sisällä että ulkona, kuvailee SRV:n asiakkuuspäällikkö Raisa Holmroos.

SRV:n viime vuonna teettämän tutkimuksen* mukaan työtilat vaikuttavat suurimmalla osalla ihmisistä sekä työssä viihtymiseen että työstä suoriutumiseen. Tutkimukseen vastanneista jopa 84 prosenttia sanoi työtilojen vaikuttavan työssä viihtymiseen ja 71 prosenttia työstä suoriutumiseen.

Hyvinvointi lisää tehokkuutta

Rakennusten materiaalit, värit, muodot ja valaistus vaikuttavat ihmiseen merkittävästi, mutta usein huomaamatta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun terveellisen ympäristön rakentaviin elementteihin ja erityisesti puun käyttöön paneutuneesta tutkimushankkeesta selviää, että oikeanlainen ympäristö voi tukea sekä ihmisen henkistä että fyysistä hyvinvointia.

– Materiaaleista etenkin puulla on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Puun on todettu vaikuttavan positiivisesti muun muassa sisäilman laatuun, kosteustasapainoon, viihtyvyyteen ja akustiikkaan, kertoo hankkeessa mukana oleva tutkimuspäällikkö Petri Heino.

SRV:n tutkimuksesta* selviää, että akustiikka koetaan tärkeänä etenkin toimistoissa, joissa on paljon avointa tilaa. Puulla on hyvien akustisten ominaisuuksiensa lisäksi alhainen lämmönjohtavuus, mikä tekee siitä kivipohjaisia materiaaleja tai metallia miellyttävämmän koskettaa. Äänimaailma ja materiaalien luonnollisuus tuo puurakennukseen tunnelmaa. Hyvinvoinnin kohentuessa myös työn tuottavuus paranee.

– Terveyttä tukevassa, miellyttävässä ympäristössä työkin sujuu tehokkaamin. Puutoimisto voi olla monelle yritykselle yllättävä valtti, joka auttaa osaltaan tekemään tavoitteista totta, toteaa Holmroos

Lähteet:

*SRV:n Toimitilatutkimus huhtikuu 2015

http://www.puuinfo.fi/tiedote/puun-my%C3%B6nteiset-terveysvaikutukset-huomattu-sairaalarakentamisessa